10.90€

Elektroninen TDS-mittari
[TDS-001]

Elektroninen paristolla toimiva TDS-mittari veden TDS-arvon helppoon ja nopeaan mittaamiseen. Erittäin käyttökelpoinen varuste mm. akvaarioharrastuksessa ja vesiviljelysovelluksissa. Mitta-asteikkona PPM (parts per million = mg / litra), mittausala 0-999ppm jolloin mittausresoluutio on 1ppm ja 0-9999ppm, jolloin resoluutio on 10ppm. Automaattinen TDS-mittauksen lämpötilakompensaatio ja lämpötilanäyttö.

TDS = Total Dissolved Solids eli veteen liuenneiden suola-, mineraali- ja metalli-ionien määrä. TDS-arvo on muunnettavissa EC-arvoksi (EC=Electronic conductivity eli sähkönjohtavuus). Tiivistettynä TDS ja EC-arvo osoittavat miten puhdasta vesi on. TDS / EC-mittarilla voidaan siis määrittää vesiarvoja, jotka ovat olennaisia monille herkille luonnosta pyydystetyille akvaariokaloille ja vesiviljelyssä sillä voidaan mm. määrittää vesiviljelynesteen ravinnepitoisuus.

Erityisen olennainen TDS-mittari on käänteisosmoosisuodatuksella puhdistetun veden laadun tarkkailussa. Kun RO-vedestä mitattu TDS-arvo alkaa nousta selvästi yli nollan, suodattimen RO-kalvo on aihetta vaihtaa uuteen.

HUOM! Mittari ei ole kokonaisuudessaan vesitiivis joten sitä ei saa upottaa liian syvälle veteen, mittaukseen riittää että metallinastat ovat noin puoliväliin veden alla.

Reviews

Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Maksutavat
Maksutavat
Manufacturer Info
Other products
Share Product
Share on Facebook Share on Twitter
Languages
Finnish English
Akvaterra.eu