Akvaterra.eu; Akvaarion ulkosuodattimet - HUIPPUEDULLINEN VERKKOKAUPPA

Akvaterra.eu

- Oikeasti Edullinen -

 

Ulkosuodattimet

Ulkosuodatin on useimmissa tapauksissa ensisijainen valmissuodatinvaihtoehto sekä akvaarioihin että akvaterraarioihin. Altaan ulkopuolella sijaitseva suodatin voi olla vapaavalintaisen kokoinen, jolloin suodatinmateriaalia ja pumppaustehoa saadaan riittävästi kuormitukseen nähden eikä suodatin vie lainkaan tilaa akvaarion sisällä. Ulkosuodatin on akvaariossa elävien eläinten kannalta täysin meluton, joten erityisesti seisovissa vesistöissä elävien sammakkoeläinten kannalta se on merkittävästi sisäsuodatinta suositeltavampi.

 

AKVATERRA.EU - SUOMEN EDULLISIN VERKKOKAUPPA

 

HUOM! Tämä sivusto ei ole enää toiminnassa, Akvaterra.eu on siirtynyt verkkokaupparakenteeseen:

 

Akvaterra.eu - Verkkokauppa 4.0 (2018)

 

Uudistettu verkkokauppa korvaa vanhan sivuston, ja tilauksia voi tehdä jatkossa vain verkkokauppajärjestelmän kautta.

Ulkosuodatinta valittaessa on kiinnitettävä huomiota suodatustehoon eli vesimäärään, joka todella kiertää suodatinmateriaalilla täytetyn suodattimen läpi. Suodattimen nimellinen pumppausteho on tyhjän suodattimen kierrättämä litramäärä, jolla on olennaista merkitystä vain, kun suodatinta käytetään kiertovesipumppuna. Yleensä valmistajat ilmoittavat vain nimellisen pumppaustehon, ja litroissa laskettava suodatusteho taas riippuu käytetyn suodatinmateriaalin tyypistä (esimerkiksi tiivis polyestervanu vs. isokokoiset keraamirakeet) ja suodatinmateriaalin määrästä eli suodattimen massatilavuudesta. Yleisesti ottaen täytetyn ulkosuodattimen suodatusteho on n. 70% nimellisestä pumppaustehosta.

Suodatustehoon liittyy erityisen olennaisesti suodattimen sisäinen virtaus eli sisään tulevan veden ohjaus. Suodattimen tulisi lähtökohtaisesti käyttää kaikki sisääntuleva vesi suodatinmateriaalin lävitse, jos osa vedestä kulkee suodatinmateriaalin ohitse suoraan poistoletkuun todellinen suodatusteho voi kärsiä huomattavasti. Käytännössä sisääntuleva vesi tulee johtaa mahdollisimman tiivistä kanavaa pitkin suodatinkanisterin alaosaan suodatinmateriaalikerroksen alle, josta moottori imee sen suodatinmateriaalikerroksen läpi poistoletkuun. Tähän on kaksi tapaa; joko sisääntulevan veden venttiili on fyysisesti sijoitettu kanisterin alaosaan (kuten Hailea H-12-mallissa), tai sisääntuloventtiilin ollessa moottoriyksikön päällä vesi ohjataan sisäistä kanavaa pitkin kanisterin pohjalle.

Jos suodatin on huonosti suunniteltu, osa sisääntulevasta vedestä siis pääsee takaisin akvaarioon ilman, että se kulkee lainkaan suodatinmateriaalin lävitse. Tästä syystä sekä sisääntulokanavan että suodattimen sisärakenteen tulisi olla mahdollisimman tiivis, jolloin veden on pakko kulkea optimaalista reittiä pitkin. Käytännössä suodatimateriaalikoreja käyttävät mallit eivät yleensä ole 100% tiiviitä, koska kanisterin sisäseinien ja korien ulkopinnan väliin jää aina tiivistämätön rako, jota pitkin pieni osa kanisterin pohjalle johdetusta vedestä pystyy nousemaan kanisterin yläosaan kulkematta suodatinmateriaalikorien läpi. (HUOM! Kyseiset raot on mahdollista tiivistää helposti itse ohuella kumimatolla, mutta yleensä siihen ei ole tarvetta jos suodattimen rakenne on muuten asiallinen, koska karkaava vesimäärä on mitätön.) Ulkosuodattimen rakenteellista laatua arvioitaessa tulee siis arvioida virtauskanavan tiiviyttä sekä kanisterin pohjalle ohjauksen, että ylöspäin suuntautuvan virtauksen osalta.

Rakenteellisesti optimaalisessa suodattimessa suodatusteho riippuu olennaisesti myös suodatinmateriaalin määrästä. Mitä suurempi on suodattimen massatilavuus eli bakteerien käytössä oleva kasvualusta, sitä suurempi on suodattimessa olevien nitrobakteerien määrä ja sitä tehokkaammin suodatin hajottaa vedestä typpiyhdisteitä. Kala-akvaarioissa kyseinen biologinen suodatus on ensisijaista, akvaattisilla matelijoilla taas pääpaino on mekaanisessa suodatuksessa ja suodatinmateriaalin aktiivisessa puhdistamisessa, jolloin massatilavuudella ei ole niinkään merkitystä. (Suodatuksen periaatteista löytyy enemmän tietoa täältä)

HUOM! Suodattimen kanisterin tilavuus ei ole sama asia kuin massatilavuus eli suodatinkorien / suodatinmateriaalille varatun tilan koko, joka on tyypillisesti n. 2/3 kanisterin tilavuudesta. Kun eri suodattimia verrataan, on olennaista tehdä ero kanisterin tilavuuden ja todellisen massatilavuuden välillä, koska termien sekoittaminen ei anna oikeaa kuvaa suodattimen kapasiteetista. Lisäksi suorakulmaisten geometristen mittojen perusteella laskettu massatilavuus poikkeaa usein absoluuttisesta korien sisätilavuudesta, josta on vähennetty vesiputkien, nostokahvojen ja ritilöiden viemä tila.

Ulkosuodattimen valinta

Ulkosuodatinta valittaessa akvaarion nimellistä litramäärää olennaisempi tekijä on altaan kuormitus, eli kalojen tai muiden eläinten määrä ja koko suhteessa vesimäärään. Suodattimen suodatusteho taas riippuu nimenomaan suodattimen materiaalikapasiteetista eikä pumppaustehosta. Monet vesieläimet ovat peräisin seisovista tai minimaalisesti virtaavista vesistöistä, ja ne eivät pidä virtauksesta myöskään akvaario-oloissa. Käytännössä tilanne, missä ulkosuodattimen tuottama virtaus on liian voimakasta johtuu kuitenkin vain siitä, että suodattimen paluuletku on asemoitu epäasiallisesti eli se synnyttää altaaseen pistevirtausta. Haitallinen pistevirtaus saadaan poistettua yksinkertaisesti sillä, että suodattimesta palaava virtaus hajautetaan mahdollisimman laajalle alueelle esimerkiksi poraamalla paluuletkuun / suihkuputkeen lisää reikiä, liittämällä suihkuputken perään toinen suihkuputki tai kääntämällä suihkuputken virtaus lasia päin. Sillä kulkeeko akvaarion vesimäärä suodattimen läpi kolmen kertaa tai kahdeksan kertaa tunnissa ei ole veden liikkeen suhteen merkitystä, koska eroa ei käytännössä havaitse. Havaittavaa ja siten mahdollisesti haitallista virtausta syntyy ainoastaan paluuletkun epäasiallisesta asemoinnista, mikä luonnollisesti on sitä pahempi mitä tehokkaammasta suodattimesta on kyse.

Käytännössä akvaariosuodatin ei voi olla liian tehokas massatilavuuden eli suodatustehon suhteen ja suurempi massatilavuus tarkoittaa yleensä ulkosuodattimissa suurempaa pumppaustehoa. Säännöllisillä vedenvaihdoilla hoidetussa pienehkössä akvaariossa suodatin voi kuitenkin olla tarpeettoman tehokas, joten erittäin suurta suodatinta ei kannata hankkia pieneen akvaarioon. Yleisesti ottaen n. 4-5 kertaa akvaarion vesimäärän tunnissa suodattava (HUOM! Suodatusteho = n. 70% nimellisestä pumppaustehosta) suodatin sopii hyvin normaaliakvaarioon.

Ulkosuodattimen käyttö

Ulkosuodattimen toiminta perustuu akvaariosta painovoimalla suodattimeen valuvaan veteen, joka pumpataan moottorivoimalla suodatinmateriaalin läpi takaisin akvaarioon. Ulkosuodatin siis pumppaa vettä ulospäin, mutta ei ime sitä tehokkaasti sisäänpäin, eli suodattimen tulee olla akvaarion alapuolella. Ulkosuodattimen optimaalinen sijaintipaikka on akvaarion vierellä niin, että suodattimen moottori on akvaarion pohjan tasolla. Käytännössä suodatin voidaan myös sijoittaa samalle tasolle akvaarion kanssa, kunhan akvaarion vedenpinta on suodatinta korkeammalla. Toisaalta suodatinta ei kannata sijoittaa liian alas, koska mitä korkeammalle suodatin joutuu vettä pumppaamaan, sitä pienempi on kiertoteho. Suodattimen maksiminostokorkeus ei tarkoita, että suodatin pumppaisi ilmoitetun tehon mukaisesti niin korkealle, vaan käytännössä sitä, että vettä virtaa joten kuten ulos suodattimesta. Eli pumppausteho on sitä suurempi, mitä matalammalle suodattimen tarvitsee nostaa suodatettu vesi. Tässäkin mielessä optimaalinen tapa on on sijoittaa suodattimen moottori suunnilleen akvaarion pohjan tasolle, jolloin nostokorkeus vastaa akvaarion korkeutta.

Ulkosuodattimen toiminta edellyttää, että kaikki ilma saadaan pois suodattimen sisältä. Joissakin malleissa on tätä varten ilmausventtiili, mutta käytännössä ilmaus onnistuu helposti käynnistettyä suodatinta kallistelemalla. Kun suodatin käynnistetään ennen ilmausta, se pitää epäsäännöllistä ääntä ja pumppausteho on heikko. Käyntiääni on ilmatussa suodattimessa (ja irrotetussa moottoriyksikössä) tasainen, eli lakkoilu johtuu ainoastaan suodattimessa olevasta ilmasta.

Suodatin käynnistetään täyttämällä se vedellä mahdollisimman täydellisesti. Tämä tapahtuu täyttämällä kanisteri mahdollisimman täyteen ennen moottorikannen kiinnitystä ja tämän jälkeen kaatamalla vettä sisään letkuista. Käytännössä sekä suodattimen että sisääntuloletkun tulisi olla täynnä vettä käynnistyshetkellä, mutta yleensä letkuun tai suodattimeen jää kuitenkin jonkin verran ilmaa. Jos sisääntuloletkussa on ilmaa, se kulkeutuu suodattimeen, mistä se saadaan kyllä pois suodatinta kallistelemalla kun vesi alkaa kiertää. Eli käynnistys onnistuu sitä paremmin mitä vähemmän koko järjestelmässä on ilmaa.

HUOM! Ulkosuodattimen säiliötä ei saa täyttää liian täyteen suodatinmateriaaleja, jotta moottorikotelo saadaan helposti paikalleen ja kotelon kiinnikkeet sulkeutuvat normaalisti. Samaten on varmistettava, että suodatinkorien läpivientikappaleet osuvat kohdalleen.

Ulkosuodattimen vuoto voi aiheuttaa vesivahingon, joten letkujen kiinnityksessä tulee olla huolellinen ja tiivisteiden kunto ja asennus on tarkistettava säännöllisesti. Kuivuneet ja muuten vaurioituneet tiivisteet on vaihdettava. O-renkaiden kanssa on varmistettava, ettei rengas ole kiertynyt asennettaessa itsensä ympäri, koska tällöin liitos saattaa vuotaa. Suodattimen tiivisteet on lisäksi suositeltavaa rasvata vaseliinilla, mikä ehkäisee kumitiivisteiden kuivumista.

 

Hailea

Hailea H-12 ulkosuodattimissa on optimoitu virtauskanava eli suodatinkammion alaosasta sisään tuleva vesi kulkee koko suodatinmateriaalikerroksen läpi. H-12 mallissa ei ole koreja, vaan suodatinmateriaalit laitetaan materiaalitilaan joko sellaisenaan tai pusseissa. Liittimet ovat kiinteät, mutta kansi ulostuloliittimineen voidaan asentaa mihin asentoon tahansa sisääntuloliittimeen nähden. Suodatin on täydellinen käyttövalmis sarja, joka sisältää letkut, suuttimet, imukupit yms. osat. Suodatinmateriaalit tulevat suodattimen mukana.

Hailean suodattimiin on saatavilla täydellinen varaosavalikoima.

- Malli

Hailea H-12

- Käyttökohde

makea / merivesi

Hailea H-12 external filter

- Pumppausteho (l/h)

1200 l/h

- Suodatusteho (l/h)

-

- Nostokorkeus (m)

1,5

- Massatilavuus (l)

3,3

- Korien määrä (kpl)

-

- Teho (W)

20 W

- Rungon mitat (p*l*k)

169*169*345 mm

- Korkeus liitinten kanssa

395 mm

- Paino (kg)

-

- Hinta (EUR)

55,00 EUR

- Saatavuus

varastossa

 

Hailea H-12 varaosat / Hailea H-12 canister filter spare parts

Spare parts for Hailea H-12 external canister filter.

Varaosat Hailea H-12 ulkosuodattimeen.

- Osa / Part Malli / Model Price / Hinta
#5 Hailea H-12 Seal Ring / Flat O-ring for hose connector Letkuliittimen tiivisterengas, litteä 1,00 EUR
#14 Hailea H-12 Pump Head Rubber Gasket, O-ring Moottorikannen tiiviste, O-rengas 1,50 EUR
#15 Hailea H-12 Rotor Assembly / Impeller w/Shaft & Ends Roottori, täydellinen 4,00 EUR
#16 Hailea H-12 Filter Body Clip Kannen kiinnitysklipsi 0,50 EUR
#17 Hailea H-12 Body Clip Saft Kannen kiinnitysklipsin akseli 0,50 EUR
#22 Hailea H-12 Canister / Main housing Suodatinkanisteri 19,00 EUR

 

Atman

Atman-ulkosuodattimissa on optimoitu virtauskanava, eli kaikki sisääntuleva vesi johdetaan kumitiivisteillä varustettua kanavaa pitkin suodatinkammion pohjalle. Suodatinmateriaalit ovat irrotettavissa koreissa. Liittimet ovat kääntyviä ja ne on varustettu sulkuhanoilla. Atman At-3335/3336/3337/3338-mallit ovat toiminnaltaan perinteisiä, Atman CF-600/800/1000/1200-malleissa on integroitu käynnistyspumppu. Suodatin on täydellinen käyttövalmis sarja, joka sisältää letkut, suuttimet, imukupit yms. osat. Ilmoitettu massatilavuus on absoluuttinen mitattu suodatinkorien kapasiteetti, ei kanisterin nimellistilavuus.

Atman-suodattimiin on saatavilla täydellinen varaosavalikoima. HUOM! Atman-suodattimien useat osat ovat vaihtokelpoisia AT/CF/EF-mallisarjojen välillä huolimatta suodattimien erilaisesta ulkonäöstä. Varaosat on listattu omalle sivulleen:

ATMAN-ulkosuodatinten varaosat

CF-1000-malli on toistaiseksi poistettu maahantuonnista, koska CF-1200-mallin virrankulutus sama, mutta massatilavuus eli suodatuskapasiteetti kolmanneksen suurempi. Yli 200 litran akvaariossa 200 l/h korkeampi nimellisteho ei aiheuta konkreettista eroa akvaarion sisäisessä virtauksessa, eli kalojen kannalta mallien virtaustehojen erolla ei ole merkitystä. CF-1200-mallissa hinta/suodatusteho-suhde on siten parempi.

Uusi suuritehoinen CF-2400/3400-suodatin on toistaiseksi CE-hyväksymätön, joten niitä ei ole vielä myynnissä EU-alueella. Mallissa on irrotettava liitinyksikkö ja rakenne poikkeaa pienemmistä CF-versioista sikäli, että veden virtaus suodatinkanisterissa tapahtuu ylhäältä alaspäin. Sisääntuleva vesi johdetaan ylimmän korin päälle, joten enimmäisen korin mekaaninen suodatinmateriaali voidaan puhdistaa kanisteria tyhjentämättä.

- Malli

Atman At-3335

Atman At-3336

- Käyttökohde

makea / merivesi

makea / merivesi

Atman At-3338 external filter

- Pumppausteho (l/h)

600 l/h

800 l/h

- Suodatusteho (l/h)

-

-

- Nostokorkeus (m)

1,7

1,7

- Massatilavuus (l)

2,8

4,2

- Korien määrä (kpl)

2

3

- Teho (W)

15 W

20 W

- Rungon mitat (p*l*k)

190*190*295mm

190*190*350mm

- Korkeus liitinten kanssa

365mm

425mm

- Paino (kg)

-

-

- Hinta (EUR)

(55,00 EUR)

(65,00 EUR)

- Saatavuus

loppu

loppu

- Malli

Atman At-3337

Atman At-3338

- Käyttökohde

makea / merivesi

makea / merivesi

Atman At-3338 external filter

- Pumppausteho (l/h)

1000 l/h

1200 l/h

- Suodatusteho (l/h)

-

-

- Nostokorkeus (m)

1,7

1,7

- Massatilavuus (l)

5,4

8,1

- Korien määrä (kpl)

2

3

- Teho (W)

30 W

35 W

- Rungon mitat (p*l*k)

230*230*345mm

230*230*420mm

- Korkeus liitinten kanssa

410mm

495mm

- Paino (kg)

-

-

- Hinta (EUR)

(79,00 EUR)

(85,00 EUR)

- Saatavuus

loppu

loppu

- Malli

Atman CF-600

Atman CF-800

- Käyttökohde

makea / merivesi

makea / merivesi

Atman CF-1000 external filter

- Pumppausteho (l/h)

740 l/h

960 l/h

- Suodatusteho (l/h)

-

-

- Nostokorkeus (m)

1,7

1,7

- Massatilavuus (l)

2,8

4,2

- Korien määrä (kpl)

2

3

- Virrankulutus (W)

18 W

21 W

- Rungon mitat (p*l*k)

190*190*320mm

190*190*380

- Korkeus liitinten kanssa

380mm

435mm

- Paino (kg)

-

-

- Hinta (EUR)

69,00 EUR

79,00 EUR

- Saatavuus

varastossa

varastossa

- Malli

Atman CF-1000

Atman CF-1200

- Käyttökohde

makea / merivesi

makea / merivesi

Atman CF-1000 external filter

- Pumppausteho (l/h)

1350 l/h

1550 l/h

- Suodatusteho (l/h)

-

-

- Nostokorkeus (m)

1,75

1,75

- Massatilavuus (l)

5,4

8,1

- Korien määrä (kpl)

2

3

- Virrankulutus (W)

32 W

32 W

- Rungon mitat (p*l*k)

230*230*385mm

230*230*455mm

- Korkeus liitinten kanssa

435mm

510mm

- Paino (kg)

-

-

- Hinta (EUR)

(99,00 EUR)

- Saatavuus

-ei valikoimassa-

loppu

- Malli

Atman CF-3400

- Käyttökohde

makea / merivesi

Atman CF-3400 external filter

- Pumppausteho (l/h)

2340 l/h

- Suodatusteho (l/h)

-

- Nostokorkeus (m)

1,75

- Massatilavuus (l)

17,2

- Korien määrä (kpl)

4

- Virrankulutus (W)

62 W

- Rungon mitat (p*l*k)

330*330*545mm

- Korkeus liitinten kanssa

545mm

- Paino (kg)

-

- Hinta (EUR)

(179,00EUR)

- Saatavuus

-ei myynnissä-

Atman CF

Atman CF

Atman CF

 

Atman varaosat / Atman canister filter spare parts

Spare parts for Atman AT-3335, AT 3336, AT-3337 and AT-3338 external canister filters generally fit all other first generation (non-pressurized; no integrted primer pump) Atman filters VA230/300, VA650/750, EF-1/2, EF-3/4, CF-500/700 and CF-1000/1200. They also fit similar filters made by the same company for other barnd names (for example AM TOP canister filters).

The second generation pressurized Atman canister filters CF-600, CF-800, CF-1000 and CF-1200 have integrated primer pumps, but the majority of components (spare arts) is still the same with other Atman canister filters.

Atman AT-3335/6/7/8 ulkosuodatinten varaosat sopivat periaatteessa kaikkiin ensimmäisen sukupolven Atman ulkosuodattimiin ja muille tuotemerkeille valmistettuihin teknisesti identtisiin suodattimiin (mm. AM-TOP). Toisen sukupolven integroidulla käynnistyspumpulla varustetut CF-600/800/1000/1200 ulkosuodattimet käyttävät myös suurelta osin samoja tiiviste- yms. komponentteja, mutta osa osista on mallikohtaisia CF-sarjalle.

- Osa / Part Malli / Model Price / Hinta
#10735 AT-3335/6 Impeller w/Shaft & Ends, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Roottori, täydellinen 4,00 EUR
#10737 AT-3337/8 Impeller w/Shaft & Ends, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Roottori, täydellinen 5,50 EUR
#10743 AT-3335/6 Filter Body Clip (1) Small Kannen kiinnitysklipsi 1,00 EUR
#10744 AT-3337/8 Filter Body Clip (1) Large Kannen kiinnitysklipsi 1,00 EUR
#10757 AT-3335/6 Priming Chamber Plug (1) Small, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Ilmausventtiilin kansi 1,00 EUR
#10758 AT-3337/8 Priming Chamber Plug (1) Large, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Ilmausventtiilin kansi 1,00 EUR
#10759 AT-3335/6/7/8 Rubber seal-Inlet.Media Basket, Share with all VA, EF and CF model Suodatinkorin tiiviste 0,50 EUR
#10760 AT-3335/6 Pump Head Rubber Gasket-Small, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Moottorikannen tiiviste 1,50 EUR
#10761 AT-3337/8 Pump Head Rubber Gasket-Large, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Moottorikannen tiiviste 2,00 EUR
#10762 AT-3335/6 Hose In/Out Tap (2PK) Small, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Letkuliitin / sulkuhana 3,00 EUR
#10763 AT-3337/8 Hose In/Out Tap (2PK) Large, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Letkuliitin / sulkuhana 3,00 EUR
#10764 AT-3335/6 Impeller Cover (1) Small, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Roottorikammion kansi 0,60 EUR
#10765 AT-3337/8 Impeller Cover (2pc) Large, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Roottorikammion kansi 1,00 EUR
#10766 AT-3335/6 Ceramic Shaft with Rubber Ends, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Keraaminen roottorin akseli + kumitulpat 0,60 EUR
#10767 AT-3337/8 Ceramic Shaft with Rubber Ends, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Keraaminen roottorin akseli + kumitulpat 0,70 EUR
#10768 AT-3335/6 Tap Connector (Elbow) 2PK Small, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Letkuliittimen / hanan kiinnityskappale 0,70 EUR
#10769 AT-3337/8 Tap Connector (Elbow) 2PK Large, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Letkuliittimen / hanan kiinnityskappale 0,70 EUR
#10770 AT-3335/6 Spray Bar Kit-Small, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Suihkuputki 0,70 EUR
#10771 AT-3337/8 Spray Bar Kit-Large, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Suihkuputki 0,70 EUR
#10772 AT-3335/6/7/8 U-Pipe Small 12mm, Share with all VA, EF and CF model U-putki 12mm 1,30 EUR
#10773 AT-3337/8 U-Pipe Large 15mm, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 U-putki 12mm 1,50 EUR
#10774 AT-3335/6/7/8 Endcaps for Spray Bar, Share with all VA, EF and CF model U-putki 15mm 0,60 EUR
#10775 AT-3335/6/7/8 Extension Pipe 12mm x 20mm, Share with all VA, EF and CF model Laajennusputki 0,70 EUR
#10776 AT-3335/6/7/8 Intake Strainer, Share with all VA, EF and CF model Imuputken ritilä 1,00 EUR
#10777 AT-3335/6 Small O-Ring (5PK)-Small, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 Pienet O-renkaat (5kpl) 1,00 EUR
#10778 AT-3335/6 Large O-Ring (1)-Small, Share with VA230/300, EF-1/2, CF-500/700 O-rengas, iso 0,50 EUR
#10779 AT-3337/8 Small O-Ring (5PK)-Large, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 Pienet O-renkaat (5kpl) 1,00 EUR
#10780 AT-3337/8 Large O-Ring (1)-Large, Share with VA650/750, EF-3/4, CF-1000/1200 O-rengas, iso 0,50 EUR

- Osa / Part Malli / Model Price / Hinta
#10735 CF-600/800 Impeller w/Shaft & Ends Roottori, täydellinen 4,00 EUR
#10737 CF-1000/1200 Impeller w/Shaft & Ends Roottori, täydellinen 5,50 EUR
- CF-600/800 Filter Body Clip (1) Small Kannen kiinnitysklipsi 1,50 EUR
-- CF-1000/1200 Filter Body Clip (1) Large Kannen kiinnitysklipsi 1,50 EUR
#10759 CF-600/800/1000/1200 Rubber seal-Inlet. Media Basket Suodatinkorin tiiviste 0,50 EUR
#10760 CF-600/800 Pump Head Rubber Gasket-Small Moottorikannen tiiviste 1,50 EUR
#10761 CF-1000/1200 Pump Head Rubber Gasket-Large Moottorikannen tiiviste 2,00 EUR
#10762 CF-600/800 Hose In/Out Tap (2PK) Small Letkuliitin / sulkuhana 3,00 EUR
#10763 CF-1000/1200 Hose In/Out Tap (2PK) Large Letkuliitin / sulkuhana 3,00 EUR
#10764 CF-600/800 Impeller Cover (1) Small Roottorikammion kansi 0,60 EUR
#10765 CF-1000/1200 Impeller Cover (2pc) Large Roottorikammion kansi 1,00 EUR
#10766 CF-600/800 Ceramic Shaft with Rubber Ends Keraaminen roottorin akseli + kumitulpat 0,60 EUR
#10767 CF-1000/1200 Ceramic Shaft with Rubber Ends Keraaminen roottorin akseli + kumitulpat 0,70 EUR
#10768 CF-600/800 Tap Connector (Elbow) 2PK Small Letkuliittimen / hanan kiinnityskappale 0,70 EUR
#10769 CF-1000/1200 Tap Connector (Elbow) 2PK Large Letkuliittimen / hanan kiinnityskappale 0,70 EUR
#10770 CF-600/800 Spray Bar Kit-Small Suihkuputki 0,70 EUR
#10771 CF-1000/1200 Spray Bar Kit-Large Suihkuputki 0,70 EUR
#10772 CF-600/800/1000/1200 U-Pipe Small 12mm U-putki 12mm 1,30 EUR
#10773 CF-600/800/1000/1200 U-Pipe Large 15mm U-putki 12mm 1,50 EUR
#10774 CF-600/800/1000/1200 Endcaps for Spray Bar U-putki 15mm 0,60 EUR
#10775 CF-600/800/1000/1200 Extension Pipe 12mm x 20mm Laajennusputki 0,70 EUR
#10776 CF-600/800/1000/1200 Intake Strainer Imuputken ritilä 1,00 EUR
#10777 CF-600/800 Small O-Ring (5PK)-Small Pienet O-renkaat (5kpl) 1,00 EUR
#10778 CF-600/800 Large O-Ring (1)-Small O-rengas, iso 0,50 EUR
#10779 CF-1000/1200 Small O-Ring (5PK)-Large Pienet O-renkaat (5kpl) 1,00 EUR
#10780 CF-1000/1200 Large O-Ring (1)-Large O-rengas, iso 0,50 EUR

www.akvaterra.eu